سایت وِبرایت؛ سامانه مدیریت وب‌نوشته‌های شخصی
42 بازدید
محل ارائه: مرکز مطالعات راهبردی نصر
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1388
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مجری طرح
زبان : فارسی
سايت در نشانی: http://webwrite.ir نمونه استفاده شده از ابز ار فوق: http://seyedmonir.ir