نرم‌افزار چندرسانه‌اي بُشری؛ مباحث تخصصی زنان
49 بازدید
محل ارائه: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1383
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مجری طرح
زبان : فارسی
نرم افزار چند رسانه‌ای پخش فیلم و صوت سخنرانی‌هایی در موضوعات پژوهشی مرتبط با خانواده و زنان